Değerlerimiz

  • Müşteri memnuniyetini, üretimde ve hizmette kaliteyi daima ön planda tutmak
  • Sürekli gelişme felsefesiyle daima en iyiyi hedeflemek ve verimliliğimizi artırmak
  • Tüm faaliyetlerinde kanunlara, yasalara uygun davranmak ve çevreyi korumak
  • İş birliği içinde olduğumuz müşteriye, çalışana ve tedarikçiye dürüst ve saygılı davranmak
  • Çalışanlarımızı en önemli değer olarak kabul etmek ve kurum içi sosyal dengeyi korumak
  • Tüm personeli eğiterek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini ve kalite bilincinin artırılmasını sağlamak
  • Faaliyetleri tanımlanmış bir sistem, prosedür ve talimatlarla yürüten bir kurum olarak takım ruhunu ve çalışmasını ilke edinmek
  • Başarıyı ve başarısızlığı bir bütün olarak paylaşmak, başarısızlıklardan dersler çıkararak tekrarlamamak